16 června, 2017

Oprav si svoji LED žárovku.


Našel jsem dvě LED žárovky. Jedna 7,6W která má 9 sekcí po 18 V ( 6  LED  x  2,7 až 3 V
                                              druhá  6 W  která má 7 sekcí po 18 V. Led diody jsou stejné u obou žárovek, stejně jako  DPS s 6 ks LED. Tu s 9 sekcemi jsem rozebral a AVR testerem jsem změřil všechny součástky. Všechny byli v pořádku ! DPS po pripojení na 230 V v pořádku. Na výstupním elektrolytu
1 uF/400 V bylo napětí naprázdno 356 V. Z toho jsem usoudil, že závada - přerušení obvodu bude v
9 sekcích s LED. To je 54 kusů. LED mají napětí 2,7 V zaohrouhleno   3 V.  ( 54 x 2,8 = 151 V )
Každou z 9 sekcí jsem prozvonil 18 V a ejhle 1 větev přerušená ! Pak už nebyl problém přerušenou diodu
pomocí zdroje 3 V najít. Oprava byla provedena tak, že vadná dioda LED byla vyzkratována. Pak bylo naměřeno na výstupním elekrolytu 1 uF / 400 V místo 356 V po zatížení měl  151 V. Proud LED v sérii činí
24 mA.

U 6W Led žárovky se 7 sekcemi už nebyla žárovka vůbec rozebírána . Ve zjištěné vadné sekci 1 za 7 byla
dioda opticky nalezena a opět vyzkratována.
Seznam součástek u LED s 9 sekcemi  : 1 x pojistka 500 mA , 1 x varistor FNR 07k471 paraelně k síťovému přívodu. 2 x C paraelně ,naměřeno 758 nF... ESR 0,47 ohmu,  R2 a R4  2 x 1 Mohm
 tlumivka TL  2,61mH ...14,3 ohmu, usměrňovací můstek na 230 V za ním srážecí odpor 10,2 ohmu ...2 W a elektrolytický kondensátor na výstupu 1 uF / 400 V , paraelně s vybíj odporem R3 .......cca 1 Mohm.
Osazeno SMD LED 5050    5,0 x 5,0 mm     3  V  60 mA .. 0,24   W
Existují i jiné typy např :
SMD 2835   rozměr 2,8 x 3,5 mm  0,2 W  3 V
SMD 5730 a 5630 rozměr 5,7 x 3,0 nebo 5,6 x 3,0  mm    3 V   0,5 W