11 května, 2017

Pár obrázků k funkci S ADC Sampling AVR testeru

Obrázky zkoukněte zde  a  tady nebo  tuhle
Tady měří optrony zde
Porovnání verzí obou německých autorů včetně měření  frekvence a popis výroby AVR testeru pomocí Arduino Nano zde

Měřič kmitočtu 1 Hz až 78 MHz za 210,- Kč

Tento měřič kmitočtu je možno jako stavebnici koupit za 210,- Kč zde
Funkce:
Frekvenční rozsah: 1Hz-50MHz (ve skutečnosti může pracovat až do 78MHz).
Rozlišení  pěti čísel (zobrazení např. X.xxx KHz, x.xxx MHz nebo xx.xx MHz).
Automatické přepínání rozsahu s různými časy načítání.
Programovatelné přičítání a odečítání posunu frekvence.
Vstupní impedance: 1,1M, paralelně s přibližně 10pF.
Vstupní citlivost: typicky méně než 20mV RMS od 1Hz-100KHz, zvyšující se na 35mV při 20MHz a 75mV při 50MHz (150mV při 78MHz).
Spotřeba proudu: 50mA s napájením  7 až 9V.
Volitelný (konfigurovatelný) režim úspory energie, který automaticky vypne displej, pokud se frekvence během 15s výrazně nezměnila.

Programování režimu práce je tady

Zobrazuje se toto :
ProG ......ProC
Quit ......9uit
Add............Přičíst
Sub ...........Odečíst
ZEro ........ Nula
Table ........tAbLE Tabulka kmitočtů v EEPROMy ...455.00 KHz ...tečka bliká ....... 3,990 MHz 4,1943 MHz 4,4336 MHz a 10,700 MHz
PSAve ........ PSALE / NOPSL zap a vyp šetřiče baterie, při zapnutí se displey při nečinnost a neměnnost
kmitočtu vypíná , viz popis ve wordu

Pro vstup do režimu programování stiskněte a podržte programovací tlačítko, dokud PIC zobrazí "Prog" na LED displeji. Poté tlačítko uvolněte. Nyní jste v prvním menu programovacího režimu. Chcete-li vybrat další nabídku, stiskněte tlačítko na krátkou dobu (méně než jednu sekundu). Pro provedení zvolené funkce, stiskněte tlačítko po delší dobu (více než vteřinu). Tyto funkce menu jsou následující:
• "Quit": Přerušení programovacího režimu, aniž by se cokoliv změnilo.
• "Add": Uloží dříve naměřené frekvence trvale do paměti, takže je budete moci přičitat k naměřené hodnotě.
• "Sub": Uloží dříve naměřené frekvence trvale, takže se budou odečítat od naměřené hodnoty v budoucnosti.
• "Zero": Nastavení frekvenčního posunutí na nulu, takže se na displeji zobrazí měřená frekvencce bez nároku na odečítání či přičítání. Dříve uložené naprogramované frekvence budou vymazány a nebudou se přičítat, nebo odečítat
• "Table": Umožňuje vybrat předdefinovanou hodnotu posunutí z tabulky. Tabulka je uložena v PIC v paměti EEPROM, takže si můžete najít různé hodnoty v EEPROM. Frekvence jsou uvedeny v číselné podobě, stejně jako 455,0 (kHz), 4,1943 (MHz), 4,4336 (MHz), 10,700 (MHz). Po výběru položky (dlouhý stisk), budete přesměrováni zpět do hlavního menu vyberte "Add" nebo "Odečíst".
• "PSave" / "NoPSV": UMOŽŇUJE VYPÍNAT DISPLEY z důvodů úspory energie ( zapnout / vypnout.) V úsporném režimu, displej se vypne po 15 sekundách pokud nedojde k "významné změně kmitočtu " a znovu, jakmile ke změně kmitočtu o více než několik desítek Hertz ( v měřicím rozsahu 3..4 MHz)

Specifikace:
Typ: Stavebnice  DIY Kit
Frekvenční rozsah: 1Hz-50MHz ( 78 MHz )
Vstupní impedance: 1,1M, paralelně s asi 10pF
Rozlišení: Max. 1Hz
Spotřeba proudu: 50mA se vstupy 7 až 9V
Vstupní zásuvka: BNC
Displej: Digitální displej LED
Velikost desek plošných spojů: 79 * 62mm
Hmotnost produktu: 60g 

Hmotnost balení: 61-65g 
Foto činnosti je možno shlédnout  tady
Rozpiska součástek  zde